Indiëgangers: sociale herkomst en migratiemotieven (1830-1950). Een onderzoek op basis van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

490 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)162-184
Aantal pagina's21
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit