Indian hedgehog regulates intestinal stem cell fate through epithelial-mesenchymal interactions during development

C. Kosinski, D.E. Stange, C. Xu, A.S. Chan, C. Ho, S.T. Yuen, R.C. Mifflin, D.W. Powell, H. Clevers, S.Y. Leung, X.N. Chen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Indian hedgehog regulates intestinal stem cell fate through epithelial-mesenchymal interactions during development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences