Indigenous routes and resource materialities in the early Spanish colonial world: Comparative archaeological approaches

Corinne Hofman, Andrzej Antczak, N. Corcoran-Tadd, J. Ulloa Hung , E. Herrera Malatesta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)468-485
TijdschriftLatin American Antiquity
Volume32
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit