Indirect evidence for sexual reproduction in Cercospora beticola populations from sugar beet.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-32
  Aantal pagina's8
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit