Indische Nederlanders 1930-2001: een demografische reconstructie

E. van Imhoff, G.C.N. Beets, C.C. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)85-124
TijdschriftBevolking en Gezin
Volume32 (2003)
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit