Individual Differences in the Post-Illumination Pupil Response to Blue Light: Assessment without Mydriatics

Jessica Bruijel, Wisse P van der Meijden, Denise Bijlenga, Farangis Dorani, Joris E Coppens, Bart H W Te Lindert, J J Sandra Kooij, Eus J W Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
258 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Individual Differences in the Post-Illumination Pupil Response to Blue Light: Assessment without Mydriatics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Agriculture & Biology