Individual differences in white matter diffusion affect sleep oscillations.

G. Piantoni, S.S. Poil, K. Linkenhaer-Hansen, M. Verweij, J.R. Ramautar, E.J.W. Van Someren, Y.D. van der Werf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-233
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit