Individual variability and versatility in an eco-evolutionary model of avian migration

Kira E. Delmore (Co-auteur), Benjamin M. Van Doren, Greg J. Conway, Teja Curk, Tania Garrido-Garduño, Ryan R. Germain, Timo Hasselmann, Dieter Hiemer, Henk P. van der Jeugd, Hannah Justen, Juan Sebastian Lugo Ramos, Ivan Maggini, Britta S. Meyer, Robbie J. Phillips, Magdalena Remisiewicz, Graham C.M. Roberts, Ben C. Sheldon, Wolfgang Vogl, Miriam Liedvogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Individual variability and versatility in an eco-evolutionary model of avian migration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds