Individual variation in winter supplementary food consumption and its consequences for reproduction in wild birds

Ross A. Crates, Josh A. Firth, Damien R. Farine, Colin J. Garroway, Lindall R. Kidd, Lucy M. Aplin, Reinder Radersma, Nicole D. Milligan, Bernhard Voelkl, Antica Culina, Brecht L. Verhelst, Camilla A. Hinde, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)678-689
TijdschriftJournal of Avian Biology
Volume47
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit