Individualized cognitive neuroscience needs 7T: comparing numerosity maps at 3T and 7T MRI

Yuxuan Cai, Shir Hofstetter, Wietske van der Zwaag, Wietske Zuiderbaan, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Individualized cognitive neuroscience needs 7T: comparing numerosity maps at 3T and 7T MRI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences