Indonesia’s regional welfare development, 1900-1990: new anthropometric evidence

Peter Foldvari, Bas van Leeuwen, D. Marks, Gall Jozsef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-89
Aantal pagina's12
TijdschriftEconomics & Human Biology
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit