Inducible defences and the paradox of enrichment

M. Vos, B.W. Kooi, D.L. DeAngelis, W.M. Mooij

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Inducible defences and the paradox of enrichment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology