Inducible defences and trophic structure

M. Vos, A.M. Verschoor, B.W. Kooi, F.L. Wäckers, D.L. DeAngelis, W.M. Mooij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  249 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Inducible defences and trophic structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology