Inducible defenses and rotifer food chain dynamics

I. van der Stap, M. Vos, W.M. Mooij

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Inducible defenses and rotifer food chain dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences