Induction of arousal in hibernating European hamsters (Cricetus cricetus L) by vasopressin infusion in the lateral septum

M.L.H.J. Hermes, A. Kalsbeek, R. Kirsch, R.M. Buijs, P. Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-316
TijdschriftBrain Research
Volume631
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit