Ineffective Frankia and host resistance in natural populations of Alnus glutinosa (L.) Gaertn

D.J. Wolters, C. Van Dijk, A.D.L. Akkermans, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ineffective Frankia and host resistance in natural populations of Alnus glutinosa (L.) Gaertn'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences