Ineffective Frankia strains in wet stands of Alnus glutinosa L. Gaertn. in the Netherlands

D.J. Wolters, A.D.L. Akkermans, C. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ineffective Frankia strains in wet stands of Alnus glutinosa L. Gaertn. in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences