Ineke van 't Spijker, Homo Interior and Vita Socialis: Patristic Patterns and Twelfth-Century Reflections

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-144
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume135
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit