Inequalities in alcohol-attributable mortality levels and trends across Europe

S. Trias Llimós, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Samenvatting

Abstract of paper presented at the XXXV Reunión científica anual de la SEE y XII Congresso da APE, 6-8 September 2017. Published in Gaceta Sanitaria 31(Especial Congreso).
Originele taal-2Engels
Pagina's115
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inequalities in alcohol-attributable mortality levels and trends across Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit