Infant mortality by municipality in the Netherlands, 1841-1939: dataset deposited with DANS - Easy Archiving System [dataset Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-d9x-vke]

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit