Infant mortality in mid-19th century Amsterdam: Religion, social class, and space

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Infant mortality in mid-19th century Amsterdam: Religion, social class, and space'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences