Inferring social structure from temporal data

Ioannis Psorakis, Bernhard Voelkl, Colin J. Garroway, Reinder Radersma, Lucy M. Aplin, Ross A. Crates, Antica Culina, Damien R. Farine, Josh A. Firth, Camilla A. Hinde, Lindall R. Kidd, Nicole D. Milligan, Stephen J. Roberts, Brecht Verhelst, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)857-866
TijdschriftBehavioral Ecology and Sociobiology
Volume69
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit