Inferring the Evolutionary History of Your Favorite Protein: A Guide for Molecular Biologists

Jolien J E van Hooff, Eelco Tromer, Teunis J P van Dam, Geert J P L Kops, Berend Snel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inferring the Evolutionary History of Your Favorite Protein: A Guide for Molecular Biologists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds