Infinitival complementation: on remnant extraposition

Hans Broekhuis, Hans den Besten, Jean Rutten, Kees Hoekstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-122
Aantal pagina's30
TijdschriftThe Linguistic Review
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit