Inflammatory bowel disease, stress, and the endoplasmic reticulum.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)726-727
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume360
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit