Inflating cell numbers by Wnt.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)260-261
TijdschriftMolecular Cell
Volume10
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit