Inflection of Finite Verbs in Mongghul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

185 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-61
Aantal pagina's61
TijdschriftSIL Electronic Working Papers
Volume2012
Nummer van het tijdschrift003
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit