Influence de la circulation des masses d'eaux dans la dynamique du peuplement Abra alba de la Baie sud de la mer Nord [Influence of the circulation of water masses in the dynamics of the population Abra alba of the southern Bay of the North Sea]

J.M. Dewarumez, A. Belgrano, J.A. Craeymeersch, S. Duquesne, C.H.R. Heip, D. Hilde, M. Vincx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftJournal de Recherche Océanographique
Volume18
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit