Influence of adult nutrition on the relationship between body size and reproductive parameters in a parasitoid wasp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  56 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of adult nutrition on the relationship between body size and reproductive parameters in a parasitoid wasp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology