Influence of bacterial processes on the phosphorus release from sediments in the eutrophic Loosdrecht Lakes, The Netherlands

A.J.C. Sinke, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5-13
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume31
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit