Influence of cellular ERalpha/ERbeta ratio on the ERalpha-agonist induced proliferation of uman T47D breast cancer cells

A.M. Sotoca Covaleda, H. van den Berg, J. Vervoort, P.T. van der Saag, A. Strom, J.A. Gustafsson, I. Rietjens, A.J. Murk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-311
TijdschriftToxicological Sciences
Volume105
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit