Influence of environment on some insects attacking Common Reed (Phragmites communis Trin.)

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)305-312
  TijdschriftHidrobiologia
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit