Influence of gonadotropic hormones on the hypothalamic neurosecretory activity in the rat

D.F. Swaab, J.F. Jongkind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

248 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-47
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume8
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit