Influence of long-term hypoxia on the energy metabolism of the haemoglobin- containing bivalve Scapharca inaequivalvis: critical O2 levels for metabolic depression

G. Van den Thillart, G. Van Lieshout, K.B. Storey, P. Cortesi, A. De Zwaan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)297-304
  TijdschriftJournal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology
  Volume162
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit