Influence of physiological noise on accelerated 2D and 3D resting state functional MRI data at 7 T

Olivier Reynaud, João Jorge, Rolf Gruetter, José P Marques, W. Van der Zwaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of physiological noise on accelerated 2D and 3D resting state functional MRI data at 7 T'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences