Influence of pollution on the harpacticoid copepoids of two North Sea estuaries.

D. van Damme, C.H.R. Heip, K.A. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-160
TijdschriftHydrobiologia
Volume112
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit