Influence of seed size on performance of non-native annual plant species in a novel community at two planting densities

Janina Radny, W.H. van der Putten, Katja Tielbörger, K.M. Meyer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-137
TijdschriftActa Oecologica
Volume92
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2018

Citeer dit