Influence of temperature on the laying date of the Coot Fulica atra between-pairs and within-individuals relationships.

A.C. Perdeck, A.J. Cavé

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-105
  TijdschriftArdea
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit