Influence of temperature on the reproductive potential of Oncholaimus oxyuris (Nematoda: Oncholaimidae).

C.H.R. Heip, N. Smol, V. Absillis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-260
TijdschriftMarine Biology
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit