Influence of temperature on the reproductive potential of two brackish-water harpacticoids (Crustacea: Copepoda)

C.H.R. Heip, N. Smol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)327-334
TijdschriftMarine Biology
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit