Influence of the Mixing Regime on Algal Photosynthetic Performance in Laboratory Scale Enclosures

J.C. Kromkamp, F. Schanz, M. Rijkeboer, E. Berdalet, B. Kim, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)111-118
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume238
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit