Influenza-associated encephalopathy: no evidence for neuroinvasion by influenza virus nor for reactivation of human herpesvirus 6 or 7.

J.H. van Zeijl, J. Bakkers, B. Wilbrink, W.J. Melchers, R.A. Mullaart, J.M. Galama

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

During 2 consecutive influenza seasons we investigated the presence of influenza virus, human herpesvirus (HHV) type 6, and HHV-7 in cerebrospinal fluid samples from 9 white children suffering from influenza-associated encephalopathy. We conclude that it is unlikely that neuroinvasion by influenza virus or reactivation of either HHV-6 or HHV-7 is involved.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)483-485
TijdschriftClinical Infectious Diseases
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influenza-associated encephalopathy: no evidence for neuroinvasion by influenza virus nor for reactivation of human herpesvirus 6 or 7.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit