Influenza-associated encephalopathy: no evidence for neuroinvasion by influenza virus nor for reactivation of human herpesvirus 6 or 7.

J.H. van Zeijl, J. Bakkers, B. Wilbrink, W.J. Melchers, R.A. Mullaart, J.M. Galama

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influenza-associated encephalopathy: no evidence for neuroinvasion by influenza virus nor for reactivation of human herpesvirus 6 or 7.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences