Informality and citizenship: The everyday state in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-111
TijdschriftCitizenship Studies
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit