Information-Centered Research for Large-Scale Analyses of New Information Sources

M. Thelwall, P. Wouters, J. Fry

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1523-1527
  TijdschriftJournal of the American Society for Information Science and Technology
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit