Informatique et demographie. Chronologique d'un dialogue obligé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)325-331
TijdschriftRevue Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines
Volume28
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit