Ingestion of fluorescently labelled bacteria by rotifers and cladocerans in Lake Loosdrecht as measures of baterivory: preliminary results

A.L. Ooms-Wilms

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)269-278
  TijdschriftMemorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
  Volume48
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit