Ingezonden brief over taal en cultuur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7-7
Aantal pagina's1
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume64
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit