Inherente normen binnen de eigen groep. Hun doen allemaal van die rare woorden, weet je

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

359 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)47-60
TijdschriftTaal & Tongval
Volume52
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit