Inheritance of the Golgi Apparatus and Cytokinesis Are Controlled by Degradation of GBF1

Roberto Magliozzi, Zunamys I Carrero, Teck Yew Low, Laurensia Yuniati, Christian Valdes-Quezada, Flore Kruiswijk, Koen van Wijk, Albert J R Heck, Catherine L Jackson, Daniele Guardavaccaro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inheritance of the Golgi Apparatus and Cytokinesis Are Controlled by Degradation of GBF1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds